Αποτελέσματα

      ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2018

 

ΑΑ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΟΣΟ
1 Χαρακτηρισμός του ρόλου της κινάσης ΤPL2 στα μη-Hodgkin λεμφώματα. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ
20.000€
2 Aποκαρβοξυλάση των L-αρωματικών αμινοξέων: Ένας νέος μεταβολικός παράγοντας που σχετίζεται με τη μόλυνση από τον ιό της Ηπατίτιδας C και την ανάπτυξη Ηπατοκυτταρικού Καρκίνου Νίκη Βασιλάκη
Τμήμα Μικροβιολογίας –
Εργαστήριο Μοριακής Ιολογίας
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ)
20.000€
3 Εξωσώματα και μεταβολές της ανοσιακής απόκρισης στη χρόνια HCV λοίμωξη μετά από θεραπευτική αγωγή με αντιικά φάρμακα νέας γενιάς ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ,
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ
ΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΠΑΣΤΕΡ
15.000€
4 ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ,
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
15.000€
5 Ανοσογενετική ανάλυση με μεγάλης κλίμακας αλληλούχηση νέας γενιάς ασθενών με HIV-σχετιζόμενες λεμφοϋπερπλαστικές διαταραχές Αικατερίνη Γεμενετζή,Μαρία
Παπαϊωάννου, Ιατρική Σχολή του
ΑΠΘ &
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων
Βιοεπιστημών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης
10.000€
6 Αποκωδικοποιώντας τους Μοριακούς Μηχανισμούς Γονιδιακής Έκφρασης κατά την Απόκριση Ανθρώπινων Κυττάρων σε Ιϊκές Μολύνσεις Μάριος Αγγελόπουλος, Δημήτρης
Θάνος, ‘Ιδρυμα Ιατροβιολογικών
Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών
10.000€
7 Μελέτη της επίδρασης του προ-επαγωγικού καταστολέα Ets-2 στην αρχιτεκτονική του HIV-1 LTR που οδηγεί τον ιό σε μεταγραφική σίγαση Αθανασία Μουζάκη,
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Πατρών
10.000€
8 Μελέτη γενετικών πολυμορφισμών και χαρακτηριστικών κοινωνικών δικτύων (social networks) σε χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών στην Αθήνα Γεώργιος Νικολόπουλος,
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Κύπρου
10.000€
9 Τρισδιάστατη εκτίμηση του καταρράκτη φροντίδας HIV (cascade of care) μέσω μοριακής επιδημιολογίας και επιδημιολογικών μοντέλων Δημήτριος Παρασκευής,
Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Δήμητρα
Παρασκευά, Γραφείο HIV / AIDS &
Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, ΚΕΕΛΠΝΟ, Άγγελος
Χατζάκης, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ,
Βασιλική – Αναστασία Σύψα, Ιατρική
Σχολή ΕΚΠΑ, Λεμονιά Σκούρα
Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ
10.000€